top of page

KerAmikkgruppen

Keramikkgruppen holder til nede i kjelleren på Midthuset, på tunet.

 

Her legger vi forholdene til rette for at man skal få mulighet til å komme inn i en fruktbar og skapende prosess, hvor man kan gi uttrykk for opplevelser og følelser, og oppnå en økt bevissthet til disse.

 

Alle skal få lov til å være deltakende ut i fra egne forutsetninger, interesser og evner. I håndarbeidet med leiren får vi brukt de taktile og visuelle sansene våre. Vi former og modellerer leiren ved å trykke, kjevle, risse, stemple og kna i den. Objektene våre får påført vakre farger og kontraster med begitting og glasurer, ved hjelp av penselføring, dupping, svamp, trykk og rissing.

 

Vi deler gjerne arbeidsoppgavene våre inn i små ledd, fordi noen mestrer noe godt, og andre mestrer noe annet. Alle kan ikke være gode i alt, derfor er det kjekt når vi oppdager at noen finner sin egen gren og spesialitet.  

Å kunne arbeide kreativt og med formbare materialer, har vi fått erfare i praksis kan skape vekst, utvikling, mestring og en bedre selvfølelse. 

Noen av de unike og særegne produktene vi lager blir beholdt i eget eie, eller solgt under marked og messer. 

bottom of page