top of page

Telefonliste

Christiegården 

Sentralbord

Hovednummer

55 38 88 88

Driftsavdeling

55 38 88 80

AKTIVITETSOMRÅDER

Arbeid og Service

918 08 451

Fysisk aktivitet og friluftsliv

474 64 752

Kunst og Håndverk

459 04 870

Musikk, media og kultur

474 64 753

Administrasjon

Daglig leder

977 28 280

Avdelingsleder, intern

474 59 962

Avdelingsleder, ekstern

969 45 515

HMS/Digitalisering

474 89 655

Driftsleder

953 39 747

Logistikk

Transport

474 59 964

bottom of page