top of page

om virksomheten

IMG_1321.jpg

I 1850 kjøpte tollkasserer Andreas Christie eiendommen, som fra gammelt av var blitt drevet som gårdsbruk. Christie bodde i byen om vinteren og på gården om sommeren. Broren Werner Christie, som var klokker i Nykirken, hadde bolig i det huset som fortsatt heter Klokkerstuen. Drengene og budeiene bodde i Drengestuen. Huset som i dag heter Midthuset var hovedbygningen på gården.

Året 1959 stilte Bergen kommune to gamle hus på Christiegården til disposisjon for en symbolsk leie på 10kr året.

Formålet, i regi av Bergen Røde Kors Barnehjelpen, var å finne et sted der psykisk utviklingshemmede kunne arbeide og få gode mestringsopplevelser.  

Nå etter 60 års drift har vi samme engasjement og samme formål, å kunne bidra til utviklende prosesser til det beste for tjenestebrukere. Sentralt i dette arbeidet står vår visjon om å være et møtested - for og med - mennesker i utvikling, med søkelys på trivsel, trygghet og mestring. 

Christiegården har i en årrekke stått for en rekke aktiviteter, fra Mangfoldfestivalen til utstillinger, reiser, julearrangementer,

konserter m.m., og vi tenker å fortsette med dette i årene fremover. 

åpningstider

man-fre                           08:00 - 15:30

lørdag                             lukket

 

søndag                            

lukket

Årsplan 2024-2025 v2.png
Ny hos oss? Ta en guidet tur gjennom våre lokaler!
bottom of page