top of page

Kunst og håndverk

På aktivitetsområdet Kunst og håndverk legger vi forholdene til rette for at man skal få mulighet til å komme inn i en kreativ, fruktbar og skapende prosess, hvor man kan gi uttrykk for opplevelser og følelser, og oppnå en økt bevissthet til disse. 

Alle skal få lov til å være deltakende ut ifra egne forutsetninger, interesser og evner. 

Vi deler gjerne arbeidsoppgavene våre inn i små ledd, fordi noen mestrer noe godt og andre mestrer noe annet. 

Alle kan ikke være like gode i alt, derfor er det kjekt når vi oppdager at noen finner sin egen gren og spesialitet. 

Å kunne arbeide kreativt og med formbare materialer, har vi fått erfare i praksis at kan skape vekst, utvikling, mestring og en bedre selvfølelse. Noen av de unike og særegne produktene vi lager blir beholdt i eget eie, eller solgt under marked og messer.

Kunstverkstedet

Kunstverkstedet ligger bak hovedhuset på vestsiden. 

Det er et stort og hjemmekoselig verksted med sofa, arbeidsbord, stoler og et lite kjøkkenhjørne. Verkstedet er delt inn i to soner, hvor vi tilbyr ulike formings- og kunstaktiviteter. For eksempel: sløydaktiviteter, skulpturprosjektet, readmades, maleprosjekter, hobbyaktiviteter og gjenbruk av møbler og tekstiler. 

Her er det rom for utfoldelse og "From Drab to Fab". 

Keramikklokalet

Keramikkgruppen holder til nede i kjelleren på Midthuset. 

I håndarbeidet med leiren får vi brukt de taktile og visuelle sansene våre. Vi former og modellerer leiren ved å trykke, kjevle, risse, stemple og kna i den. Objektene våre får påført vakre farger og kontraster med begitting og glasurer, ved hjelp av penselføring, dumping, svamp, trykk og rissing. 

bottom of page