top of page

Vedgruppen

Vedgruppen

 

På vedgruppen produserer vi ved, bedriver sløydaktivitet og vedlikeholder uteområdet.
Vedsekkene leverer vi ut til kundene våre. Arbeidsoppgavene varierer ut i fra sesong.

Vi ønsker å skape samhold og tilrettelegge for mestring av aktiviteter i hverdagen.  

 

Vedskuret

Vårt nye vedskur er hvor vedproduksjonen foregår.

Vi kapper opp hele tømmerstokker med motorsag og deler dem opp i passende kubber   

til kløyving med slegge og øks. Personalet hjelper til med opplæring på alle redskapene 

vedgruppen jobber med.

Verkstedet

Stort og hjemmekoselig verksted med sofa, stoler og et lite kjøkkenhjørne.

Sløydaktivitet og andre prosjekter foregår i verkstedet. Her er det rom for kreativitet!

bottom of page