top of page

Mediagruppen

På mediagruppen er det ulike aktiviteter knyttet til innlæring av ny kunnskap 

og vedlikehold av ferdigheter.

 

Vi bruker ulike digitale verktøy for å fremme læring og mestring i en digital hverdag. Aktiviteter og oppgaver er tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå, forutsetninger og ressurser.

 

I tillegg til dette har vi ansvar for å dokumentere alle aktiviteter som skjer på Christiegården. Du ser oss ofte ute med presseskilt for å dokumentere små og store hendelser!

bottom of page