Telefonliste

Telefonliste Christiegården

 

Navn Telefon

 

Dagsenter.

 
Mediagruppen: 459 04 870
Sanseavdeling: 474 69 961
Stue: 474 64 753
Gymasal: 474 64 750
Cafe: 474 64 751
 Cafe Christiegården Gullstøltunet 488 53 002
Eldregruppen: 474 64 752
Småhusene: 474 59 963
Ved-Ute/Service: 489 57 361
Ved-Ute/Service: 474 64 754
Midthuset: 474 64 755
Keramikk verksted, Midthuset 459 67 670 
Klokkerstuen: 474 64 756
Drengestuen: 474 64 757

 

Administrasjon

 

Administrasjon: (Daglid Leder) Evelyn Møgster

474 59 965

Administrasjon: (Avdelingsleder Dagsenter)  Silje Madeleine Bjerkvoll

474 59 962

Administrasjon: (Faglig Leder)  Hege Høvig

474 59 964

Administrasjon: (Senior Rådgiver) Hugo Larsen

489 54 368

Vaktmester: Henry Knudsen 474 64 758