Røde Kors Båttur 2014

Røde Kors arrangerte sin årlig Båttur for Christiegården. Båten som vi reiste med heter Levang. Med en kapasitet på én bil er den Norges desidert minste bilferge.